Bài Luân Vũ Lá…

Tác giả:

* cho người của mùa lá cũ…

Lá reo múa trên con đường trước mặt
Đón chân em rộn rã đuổi theo tình…
Anh còn đứng với môi cười se sắt
Hay lá buồn lá khóc một mùa sang…

Tung trong gió lá cuốn lòng kiêu bạc
Ngủ trên cành lá trốn cuộc phân ly
Lung linh nắng lá thả hồn đi lạc
Quấn chân nhau lá hát khúc tình si…

Thềm xưa đó chừ hoang vu lá đổ
Trải thảm khô rã mục giấc hờn đời
Thuở lá xanh lá vùi trong tiếng thở
Mùa giao hoan lá úa lá tàn hơi…

Bài luân vũ lá một lần ta đã
Gửi trao nhau lã chã giọt tình buồn
Bên trời xa hồn có còn buông thả
Tiễn lá đi muôn ngả chút sầu vương…

Phù Dung
11/27/2005

Thảo luận cho bài: "Bài Luân Vũ Lá…"