Bài lục bát buồn thiu

Tác giả:

Những khi tôi đứng lừ đừ
Bên trong nắng lửa ngoài tương tư chiều
Chỉ mình em biết một điều
Là tôi ngày nọ đã liều muốn thưa:
Thương em!

17 tháng 4, 03

Thảo luận cho bài: "Bài lục bát buồn thiu"