Bài Nam bằng

Tác giả:

Tâm sự của một người đàn bà lúc bị chồng bỏ)

Khoan khoan đã, ới anh, phụ phàng chi cho lắm
Duyên nợ ba sinh, đôi mình, đã xe sợi tơ mành (sợi tơ mành)
Tào khang nên cho trọn chút tình (trọn chút tình)
Xin lòng đừng ly quyết (quyết)
Đá vàng, trăm đàng thân thiết, xiết bao ân tình
Đoái thương nước bạc non xanh
Nguyền non nước, bắc nam sao đành!
Mặc trò đời, chi đâu, nay đượm đà mai phụ
Gạt dòng châu, than thở đôi câu
Trông lại cùng nhau, trăm năm bạc đầu
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Bài Nam bằng"