Bài Nhã Ca Thứ Nhất

Tác giả:

Nhã Ca


Trình bày:
Phương Nghi

 

1.
Tôi làm con gái
Buồn như lá cây
Chút hồn thơ dại
Xanh xao tháng ngày
Một lần qua đây
Rồi không trở lại
Ôi mùa xuân này

ĐK:
Tôi làm con gái
Đời như heo may
Tình bằng cỏ dại
Giận hờn không khoây

2.
Tôi làm con gái
Một lần yêu người
Một lần mãi mãi
Bao giờ cho nguôi
Bao nhiêu tuổi đời
Bấy lần thơ dại
Buồn không ai hay

*tiếng hát cô Phương Nghi, Asia 2003

 

 

Thảo luận cho bài: "Bài Nhã Ca Thứ Nhất"