Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc

Tác giả:

Giới thiệu truyện:

Truyện Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc là hệ liệt thứ hai của bộ Hi Nháo Giang Hồ của tác giả Tô Du Bính câu chuyện được tiếp nối sau hủ mộc. Xoay quanh giáo chủ Minh Tôn và Tuyết Y Hầu. Khi nghe tin hắn dẫn người lên diệt trừ ma giáo thì Minh Tôn đã cho người đi nơi khác lẫn trốn. Tránh được một kiếp đỗ máu, nhưng Y Hầu quyết đuổi giết cho bằng được. Rốt cuộc hắn đã làm gì mà Y Hầu lại đuổi giết như vậy.

Mời các bạn cùng đón đọc truyện mang tên Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc để hiểu thêm về truyện nhé!!!!!!!!

Thảo luận cho bài: "Bại Nhứ Tàng Kim Ngọc"