Bài Ru

Tác giả:

mi sầu thôi khép đi em

 

hồn anh rộng đã trăm miền không gian

 

ngày vơi, cửa trống, thu tàn

 

lá thưa cành nặng cây dàn quạnh hiu

 

lối đi vừa chớm tiêu điều

 

mùa nghiêng bóng nhỏ ngày xiêu cột dài

 

phố chiều gió vọng bàn tay

 

ru anh về với đôi ngày lãng quên.

Thảo luận cho bài: "Bài Ru"