Bài Tháng 6

Tác giả:

Dìu vai vào tóc

tìm nỗi xanh xao

một thời hư hao

một thời hèn đớn

gió mùa xưa rỗng

lạ lùng choàng qua

ta không là ta

ngồi im thóc lép

buồn quanh tạp nhạp

chữ rong rêu tàn

em không là em

thiền không là thiền

mù mù hành giả

cắm đầu đi điên

ta không còn em

nghe bàn tay thở

hơi im ngực nhỏ

rúc sâu xuống lòng

em không ta không

chọn nhiều can cớ

nghe bờ vai thở

rớt hoài giọng than

còn một chéo khăn

vàng hoe dấu lệ

……

Thảo luận cho bài: "Bài Tháng 6"