Bài thơ cho Em

Tác giả:

Tôi về, tìm lại bóng thi nhân xưa, ngày ấy.
Dáng giai nhân, áo Hạc, cuối chân mây.
Nhặt sỏi đá, tôi ném vào lòng biển cả.
Để cho vơi những ngày tháng đoạ đày.

Em đến, vẽ cho tôi, khung trời đầy trắc ẩn.
Để từng đêm, giấc ngủ chẳng nên thân.
Rượu thi ca, cả một đời chưa uống cạn.
Em lại bay xa, che dấu nỗi hận hờn …

Seattle, DEC 11/ 01

Cho một người … mà có lẻ suốt kiếp này, ta không thể nào biết nhau … cho dù, cố mường tượng vào trong mộng … cũng chỉ là hư vô .

Thảo luận cho bài: "Bài thơ cho Em"