Bài Thơ Dài

Tác giả:

Em thương anh một thằng làm thơ
Hai chúng ta đều khờ nhất nước!

Bài thơ dài không viết ra trang giấy được
Để em tìm những thứ bảy trông mong
Anh đó đây bụi đời thôi đừng ngóng
Những mùa trăng xanh biếc thuở tình xanh
Theo chân sáo bên bờ rào khép cổng
Nhẹ bàn tay em gõ cửa đau lòng
Em thương anh, xin em, em đừng khóc

Bài thơ dài bài thơ anh nói dóc
Anh còn rất nhiều chưa viết: Thương em!

Thảo luận cho bài: "Bài Thơ Dài"