bài thơ dang dở

Tác giả:

hai đứa mình – hai bài thơ dang dở
có cam lòng tìm nhau, tìm nhau?

khổ thơ đầu là duyên hay nợ?
vài bận yêu – tim, máu có bạc màu?
góp lại nhé, chung một bài thơ mới
tựa vào nhau như điệu với vần
anh gom mây cho đầy bến đợi
chờ thuyền em về neo đỉnh phù vân

ta với nhau một điệp khúc – xa, gần
giữa hai đứa vẫn một lời chưa nói
bởi ta ngại như bài thơ viết vội
vần điệu lạc rồi sao đọc cho xuôi

thôi cứ để bài thơ này bỏ ngỏ
anh và em thơ thẩn mãi bên đời…

CV

Thảo luận cho bài: "bài thơ dang dở"