Bài Thơ Tình Lụa Trắng

Tác giả:

Thơ: Nguyên Sa


Từ bài thơ “Áo Lụa Hà Đông” của Nguyên Sa

Thơ: Nguyên Sa


Từ bài thơ “Áo Lụa Hà Đông” của Nguyên Sa

 

Thảo luận cho bài: "Bài Thơ Tình Lụa Trắng"