bài thơ tình trong tù

Tác giả:

mồ tổ nhà em, loài bất nghĩa
hai năm lòng cũng đủ quên rồi
ta như con chó không buồn sủa
chỉ gầm gừ ngó cuộc tình trôi!

1977

Thảo luận cho bài: "bài thơ tình trong tù"