Bài Thơ Trả Lại

Tác giả:

Em ngồi ôm một bài thơ
Chiều xưa anh thả bên bờ quạnh hiu
Buồn rơi trên ngọn cô liêu
Sầu rơi từng giọt đìu hiu cõi lòng

Mắt buồn thờ thẫn nhìn sông
Thời gian đang chảy theo dòng nước trôi
Chiều xưa anh đã quên rồi
Bài thơ trả lại xin trôi về nguồn

Thảo luận cho bài: "Bài Thơ Trả Lại"