Bài thơ…xưa…

Tác giả:

ủ một nhánh tình
rêu rong
ngây ngô điểm trang phiến đá
rải trọn nỗi sầu
mênh mông
hân hoan vỗ về biển lá

hoa
chữ
bướm
thơ

thu xưa
thương xưa
ngày cũ
này em ngủ say giấc lụa
mùa đã xưa xa bao giờ…

mxưa        

Thảo luận cho bài: "Bài thơ…xưa…"