Bài Thực Tập 1

Tác giả:

Lảng đi như chẳng quen sơ
Em tà tà biến, tôi tà tà đau
Soi gương – trán phẳng đã nhàu
Đỏ con mắt nhớ – ngó hầu dại ra
Thôi đừng quấy rối tình xa
Đốt phong long để người ta mát lòng
Cám ơn em yêu lòng vòng
Giúp tôi quanh quẩn đời mong manh thừa
Cám ơn ai giỏi lọc lừa
Giúp em thực tập, chọn đùa ngay tôi …

Thảo luận cho bài: "Bài Thực Tập 1"