Bài Tình Buồn

Tác giả:

Ðêm nay tôi không ngủ vì nhớ anh
Nhớ anh. Nhớ anh
Nỗi nhớ chất ngất lên cao
Niềm đau cũng trỗi dậy
Ôi từng chiếc lá khô bay
Ðêm nay trăng sao mờ vì vắng anh
Vắng anh. Vắng anh
Tình mới đắm đuối hôm nao
Mà sao nay cách trở
Ân tình đó như chiêm bao

Quen nhau mà làm chi ?
Yêu nhau được những gì ?
Hay yêu là nỗi sầu
Một đời đeo đuổi đời ta

Yêu anh yêu anh nhiều
Trong đắng cay xót xa
Hỡi anh, tình đã đánh mất đam mê
Thì thôi xin trả lại cho đời đó
Tôi ra đi.

Tài liệu tham khảo: Băng nhạc Shotguns 33
Ngọc Chánh thực hiện năm 1973

Thảo luận cho bài: "Bài Tình Buồn"