Bàn Chân Đi Hoang

Tác giả:

Thơ: Trần Anh Kiệt


 

Cho bàn chân đi hoang …
Cho hồn đi lang thang …
Làm sao em biết,
Ðêm nay lạnh buốt câu thề.
Cho tình thêm hoang vu …
Cho đời thêm thâm u …
Làm sao em biết,
Ðêm nay giọng nói ai buồn.
Em ngồi bên kia trông,
Anh ngồi bên đây mong
Làm sao ai biết…
Con sông cũng kiếp mong chờ
Ðời có phải chữ Nam-Mô,
Hay là một cõi hư vô,
Tình có phải chữ A-Men,
Hay là bờ môi em …
Cho trời chim mây bay,
Cho nồng hơi men cay,
Nhân loại không biết,
Em ơi giọt máu vẫn hồng…

 

 

 

Thảo luận cho bài: "Bàn Chân Đi Hoang"