Băn Khoăn

Tác giả:

Trả cho thu chiếc lá vàng
Trả em ánh mắt trót mang tình cờ
Trả người một nửa vu vơ
Trả cho mình thoáng ngẩn ngơ chiều buồn
Tiếng ve dậy cả hoàng hôn
Mùa thi đến, biết trả buồn cho ai?

Thảo luận cho bài: "Băn Khoăn"