Bản Tango Trên Cát

Tác giả:

Những dấu chân xoay
Một lần biển động
Sóng gào nhạc say
Nắng chói đèn hồng

Bản Tango cũ
Bên trời quạnh hiu
Nhớ tình đã ngủ
Giấc đời cô liêu

Bước yêu trên cát
Sóng xóa ngậm ngùi
Thương hồn phiêu bạt
Thương tình ngược xuôi

PD*thángchín2005

Thảo luận cho bài: "Bản Tango Trên Cát"