Bàn Tay

Tác giả:

bàn tay mấy ngón thon thon
khi hồn viễn mộng vỗ tròn niềm vui
khi buồn cả đốt buông xuôi
đan nhau quấn quít khóc vùi nơi mi

Thảo luận cho bài: "Bàn Tay"