Bạn Thân

Tác giả:

Trình bày:
Lam Trường

Một nửa đoạn đời mình chẳng hề quen
Từ đó thắm thiết tình chẳng nói đôi lời
Cùng bạn mến thương tâm đồng
Cuộc sống là mộng bạn hữu là mơ
Gặp lúc sóng gió chẳng biết lui chân
Vì tình bạn xớt chia gian nguy, bạn hiền ơi

Đời còn bao ưu tối hai ta bên nhau theo sao sáng hướng lối phía trước cho ta con đường
Khi tôi cô đơn trong tâm tư ưu hoài anh là tri kỷ
Dù trần gian bão tố phong ba không ngại chông gai đi tới sánh bước phía trước đời
Ta cùng nhau chung lối
Ta vui bên nhau, ta cùng chung lo âu
Hai ta nương nhau qua gian khó chúng ta vì nhau bạn ơi.

 

Thảo luận cho bài: "Bạn Thân"