Bàn Về Tên Các Loại Bánh

Tác giả:


Các loại bánh thường gắn liền với hình dạng hoặc đặc điểm riêng mà người ta dùng để đặt tên cho nó.

LM xin liệt kê một số bánh và đặc điểm của nó cho vui !

1. BÁNH BÒ : Nếu để bột đầy trong thau khi ủ bánh, đến khi bột nổi sẽ tự động “bò” ra khỏi thau.

2. BÁNH XÈO: Mỗi lần đổ bột vào chảo nó sẽ kêu cái “xèo”.

3. BÁNH KHỌT : Mỗi lần đổ bột vào khuôn nó sẽ kêu cái “khọt”.

4. BÁNH HỎI: Thường dùng trong tiệc đám “hỏi” vì không có nó thì làm sao mà ăn cho hết con heo quay tổ bố.

5. BÁNH LỖ TAI HEO: Làm xong giống như cái “lỗ tai heo” (heo sữa”D]).

6. BÁNH CAM: Tròn giống như trái “cam”.

7. BÁNH KẸP: Dùng cái khuôn giống như cái “kẹp” bằng thép để nướng bánh.

8. BÁNH ÍT: Hơi “ít”.”D]

9. BÁNH ÍT TRẦN: Hơi “ít” mà còn ở “trần” không mặc áo (lá chuối).”D]

10. BÁNH QUI: Giống như bánh ít trần, nhưng để vào khuôn gõ ra giống con “rùa”.

11. BÁNH QUAI CHÈO: Làm xong giống như sợi giây người ta thắt để làm “quai chèo” thuyền.

12. BÁNH MEN: Giống như viên “men” làm cơm rượu.

13. BÁNH GAI: Phía bên ngoài có một lớp “gai”.

14. BÁNH BÈO: Giống như tai “bèo” nổi trên mặt hồ.

15. BÁNH ĐÚC: Dùng bột lỏng thắng như thắng hồ rồi “đúc” lại thành cái bánh.

16. BÁNH CANH: Lỏng bỏng như nấu “canh”.

17. BÁNH DA LỢN: Đổ từng lớp giống như da con “lợn”.

18. BÁNH CÀ VẠT: Thật sự thì nó giống cái nơ thắt trên cổ áo hơn là cái cà vạt. Chắc tại gọi “bánh nơ” thì nghe kì kì nên đổi thành bánh “cà vạt”.

19. BÁNH TÉT: Đúng ra là “bánh tết”, thường làm nhiều nhất vào dịp tết. Không hiểu từ đâu nói đớ lưỡi riết rồi thành bánh tét cho tới bây giờ !

20. BÁNH TẰM: Hồi xưa chưa có máy móc tân tiến thì người ta dùng tay se bột lại giống như con “tằm” (bánh tằm se”).

Hiện nay người ta dùng máy để ép bánh (bánh tằm ép), đâu có giống con tằm, nhưng nếu đặt đúng tên cho nó thì nghe kì quá! Ai mà dám ăn, nên vẫn giữ nguyên là “bánh tằm”.

 

Thảo luận cho bài: "Bàn Về Tên Các Loại Bánh"