Bàng Bạc

Tác giả:

Mây ngàn bay mây ngàn bay
Bên song liếp hé gió lay bước chàng
Mây ngàn bay mây ngàn bay
Cuộn theo chiếc lá heo may trái mùa
Mây ngàn bay mây ngàn bay
Thoảng khung trời ấy nhớ ngày tiễn đưa
Mây ngàn bay mây ngàn bay
Mùa Thu ơi vẫn loay hoay cơn sầu
Mây ngàn bay mây ngàn bay
Bước chân lãng đãng ngất say nắng vàng
Mây ngàn bay mây ngàn bay
Bàng bạc nỗi nhớ tháng ngày vẩn vương

Thảo luận cho bài: "Bàng Bạc"