Bảng đen thời đại

Tác giả:

Thày chăm dạy Toán, dạy Văn chương;
Mỗi buổi trò ngoan ngoãn tới trường.
Đâu biết chợ hoa quanh lớp học,
Lời chim phấn bướm dạy yêu đương!

Thảo luận cho bài: "Bảng đen thời đại"