Bàng Hoàng

Tác giả:

bàng hoàng

sóng biển vẫn cứ riêng mang
sóng lòng cuộn mãi lời than trách gì ?
thu vàng lá rụng vô vi
tim côi rụng mối tình si mất rồi
vụng tay rớt những niềm vui
vụng về tình ái rớt tôi giữa đàng

bàng hoàng, khoảnh khoắc bàng hoàng

Thảo luận cho bài: "Bàng Hoàng"