Bâng khuâng

Tác giả:

Lần thứ nhất gặp anh em nói
– Chỉ xin làm em gái của anh
Lần thứ hai gặp em anh nói
– Muốn xin em làm vợ của anh
Lần trước, anh cười chẳng nói
Lần sau, em cười quay đi.
Hôm nay
Họ xa nhau từ lâu
Còn lại tiếng mưa ngâu
Gõ nhịp giọt gianh thềm đêm vắng
Và một dòng thơ
Trang trải nợ ban đầu.

Thảo luận cho bài: "Bâng khuâng"