Bâng Khuâng

Tác giả:

Em tặng ai những vần thơ
Để cho người ấy ngẩn ngơ trong lòng
Tặng ai bím tóc nơ hồng
Nụ cười chúm chím mắt bồng bềnh mây
Nắng vàng kết nụ trên cây
Bằng lăng tím nở đâu đây gợi buồn
Chiều nay vắng bóng chuồn chuồn
Vần thơ thuở ấy còn người giữ không
Bâng khuâng chợt nhớ mong
Chợt buồn chợt giận cánh chuồn đâu xa.

Trần Thúy Hằng
(12A2 Phổ Yên – Bắc Thái)

Thảo luận cho bài: "Bâng Khuâng"