Bâng Khuâng

Tác giả:

Gió cơn gió chiều nay mới lùa qua khóm cây
Mảnh sân trước nhà lá khô rơi đầy
Ngước lên phía trời xa, ôi mảnh trăng héo hon
Chẳng hiểu vì sao khiến em cứ bâng khuâng hoài
Em nhớ anh, em nhớ anh!

Nắng con nắng chiều nay đang rọi qua khóm cây
Mảnh sân trước nhà bóng in loang đầy
Ngó ra phía trời xa ôi đàn chim cánh bay về nơi xa đó
Khiến em cứ bâng khuâng hoài
Em nhớ anh, em nhớ anh!

Thảo luận cho bài: "Bâng Khuâng"