Bằng Lòng Đi Em

Tác giả:

Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cau trầu 
Mẹ cha lên hỏi kết hoa bằng thuyền đưa dâu đó nghe 
Áo cưới hình đôi bồ câu khăn vấn nhiều vàng mượt đâu đó 
Bằng lòng đi em quê miền Tây trái cây xanh màu 

Bằng lòng đi em, dâu làng anh không thiếu bạc tiền 
Cườm xanh tay nhẫn rất sang bằng vòng ximen 
Đám cưới bà con ngợi khen, dây pháo tả dài nổ rền hén 
Bằng lòng đi em qua mùa trăng ta cưới nhau liền 

Hỏi mãi sao im re 
Sao mà lặng thinh không dám nói 
Anh trắng đêm muỗi kêu vo ve 
Anh biết chưa đông chưa về 
Nghe gió đưa bụi chuối sau hè 

Bằng lòng đi em không lẻ loi đom đóm lập loè 
Bằng lòng đi em miền Tây quen khói lam chiều 
Cầu tre lắc lẻo bướm ong, phượng hồng ve kêu 
Giếng nước cầu xưa tình yêu chim líu lo chuyền cành điều kia kìa 
Bằng lòng đi em xuôi miền Tây có khói lam chiều 

Bằng lòng đi em không lẻ loi đo đóm lập loè 
Bằng lòng đi em quê miền Tây quen khói lam chiều 
Cầu tre lắt lẻo bướm ong, phượng hồng ve kêu 
Giếng nước cầu xưa tình yêu chim líu lo chuyền cành điều kìa 
Bằng lòng đi em anh về quê mang lễ cau trầu 
Bằng lòng đi em qua mùa trăng 
Ta cưới nhau liền…

Thảo luận cho bài: "Bằng Lòng Đi Em"