Bâng quơ

Tác giả:

Biển cá dào dạt bâng quơ
Cánh buồm chiều nghiêng ngả
Gió thổi bâng quơ
Bờ cây bỗng hát
Sương mù bâng quơ
Nụ hồng ngấn lệ…

Em giống cánh buồm chiều thế
Giống bờ cây, giống nụ hồng
Nghiêng ngả rồi hát rồi khóc
Vì anh bâng quơ, vì anh.

Thảo luận cho bài: "Bâng quơ"