Bâng Quơ

Tác giả:

Tan học – em đi một mình
Tôi chào hỏi – em vô tình làm ngơ
Vô duyên chi vậy để giờ…
Tội cho câu hỏi dại khờ gió bay!
Tôi về buồn mất mấy ngày
Vào ra ngơ ngẩn nhìn mây nhìn trời
Tơ tình vương vấn buông lời ngu ngơ

Ừ thôi – em cứ hững hờ
Để tôi có cớ làm thơ với đời.

Huỳnh Đức Thoại
(ĐH Đà Lạt)

Thảo luận cho bài: "Bâng Quơ"