Bánh Bò…

Tác giả:

Chỉ là bột với đường,
Thêm chút sữa dừa thơm,
Chẳng thịt cũng chẳng xương,
Sao bánh bò tên gọi ?

Bột bò trong lòng chén ?
Sữa bò trong cùi dừa ?
Đường ngọt nên len lén,
Kiến bò như trời mưa…?

Hay bánh giống Tình Yêu,
Chút bột nổi yêu kiều…
Bánh bò lên theo khói ?
Tình cũng thủy triều dâng ?

PD*2005

Thảo luận cho bài: "Bánh Bò…"