Bão

Tác giả:

Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi

Và cơn bão lòng ta thổi mãi.
1957

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Thanh Tùng phổ nhạc thành bài hátCơn bão nghiêng đêm.

Thảo luận cho bài: "Bão"