Bão Ðêm

Tác giả:

Những ngón tay mưa gõ xuống liên hồi,
Lá bối rối
Gọi gió thất thanh về rú dài ngoài cưả,
Cháy lưả, cháy lưả,
Chớp thắp sáng trời,
Sấm động ba hồi,
Mây toạc rách !
Em thắp ngọn nến hồng, mở ra trang sách,
Ôm vào lòng dòng lãng mạn,
Nhạc buồn trôi,
Lũ ốc sên nằm gối đầu lên bia mộ ướt
Nhớ chùm nho xuân thì sướt mướt khóc giữa đêm giông…

Cổ Ngư

Thảo luận cho bài: "Bão Ðêm"