Bao Giờ

Tác giả:

Buồn như cây lá mùa thu
thương người tôi đứng tương tư bên nhà

bao giờ rơm rạ đơm hoa
cho tình tôi nắng trắng tà áo bay

bao giờ đất hóa làn mây
tôi đi qua ngõ cho ai đứng nhìn

bao giờ đá cuội làm tim
để tôi hờ hững như em bây giờ

bao giờ như cây bơ thờ
thương ai em đứng thẩn thơ trước nhà

bao giờ mơ cỏ thành hoa
cho em biết khổ để mà thương tôi…

Thảo luận cho bài: "Bao Giờ"