Bao giờ lại gió đầu mùa?

Tác giả:

Vang bóng
(1910-1942)

Trăm đường phố chọc trời cao thẳm mây
dễ quên sao cô hàng xén to tần
Hoàng lan một thoáng, trăng còn ngát
Sợi tóc nào nào neo giữ tháng năm ?

Văn nhân, tài tử đời sương khói
hồn lạc nơi nào giữa bán mua ?
Ba mươi sáu phố phường tìm hỏi mãi
bỗng gặp anh trong gió đầu mùa !

Thảo luận cho bài: "Bao giờ lại gió đầu mùa?"