Bao năm hơi tiếng

Tác giả:

Đã quen giọng nói thuở cầu thân,
Quen khúc mê hồn, điệu giật gân.
Quen cả vòng tay, quen nhịp bước.
Hơi bom tiếng súng cũng quen dần…

Thảo luận cho bài: "Bao năm hơi tiếng"