Bảo Tàng Hùng Vương

Tác giả:

Bảo tàng Hùng Vương được xây dựng năm 1986 do Hội kiến trúc sư Việt Nam thiết kế phỏng theo truyền thuyết bánh Chưng, bánh Dầy phản ánh quan niệm của người Việt cổ về vũ trụ trời tròn, đất vuông.

 

Bt Hung Vuong phú thọ

Bảo tàng Hùng Vương do Hội kiến trúc sư Việt Nam thiết kế phỏng theo truyền thuyết bánh Chưng, bánh Dầy

Năm 1993 Bảo tàng mở của đón khách thăm quan, với hơn 700 hiện vật, 102 bức ảnh, 4 bức tranh bằng gốm tráng men, 5 bức tranh sơn mài, 9 bức gò đồng, 5 hộp hình, một nhóm tượng bằng đồng và nhiều hiện vật bổ trợ. Bảo tàng đã giới thiệu khái quát sự nghiệp dựng nước Văn Lang của các vua Hùng thông qua các nội dung trung bầy với các chủ đề khác nhau.

bảo tàng hùng vương phú thọ

Bên trong bảo tàng Hùng Vương

bảo tàng hùng vương

Một góc bên trong Bảo Tàng Hùng Vương

Di tích lịch sử Đền Hùng từ xưa đến nay và việc thờ cúng tổ tiên trên vùng đất cổ Phong Châu, về sự quan tâm của Nhà nước phong kiến, của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đền Hùng. Ngày nay, Đền Hùng đã và đang được tôn tạo, tu bổ, xây dựng xứng đáng là trung tâm văn hoá tâm linh của dân tộc Việt Nam.

Bảo tàng hùng vương phú thọ

Cổng dẫn vào Bảo Tàng Hùng Vương

bảo tàng hùng vương

Lăng Hùng Vương trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh

bảo tàng hùng vương phú thọ

Đền Giếng 

Thảo luận cho bài: "Bảo Tàng Hùng Vương"