Bão Thu

Tác giả:

Rồi ra tình cũng phôi pha
Rồi ra thu cũng bỏ ta, phai tàn
Ngồi nghe bão nổi trên ngàn
Rừng cây gập dưới gió hoang gọi về
Nghả nghiêng lá rụng bốn bề
Nhớ mùa thu cũ ta kề bên em
Lối đi rêu mốc phủ thềm
Lá vàng tan tác ướt mềm gót chân
Hỡi thu còn dược mấy lần
Mấy lần tha thiết ân cần đến thăm
Em về bão rớt căm căm
Thổi qua giá buốt lỗi lầm chai đau

Thảo luận cho bài: "Bão Thu"