Bất Chợt Em Thấy Anh

Tác giả:

Thơ Ngọc Dung


Anh nói anh không đến
Nhưng em vẫn đợi chờ
Một mình nơi hò hẹn
Đêm trở gió bơ vơ

Trời bất ngờ đổ mưa
Em vẫn ngồi chờ đợi
Em tự trừng phạt mình
Như một người chuộc tội

Bỗng sau làn chớp giật
Bốn bề thăm thẳm đen
Giữa mịt mù trời đất
Em bất chợt thấy anh

Anh đến – xanh khỏang trời
Cứu giúp kẻ khó khăn
Trong tăm tối màn đêm
Thiên thần anh rực sáng 

 

Thảo luận cho bài: "Bất Chợt Em Thấy Anh"