Bát Cú

Tác giả:

Có đêm nào không nhỉ
Em ngó lên bầu trời
Thấy vì sao rớt lệ
Anh nhớ em! Trời ơi!
Yêu em hai Thế Kỷ
Mà chỉ mỗi một đời
Một đám mây bay nhẹ
Em, anh, càng xa xôi…

Thảo luận cho bài: "Bát Cú"