Bắt Đầu

Tác giả:

Bắt đầu bàn tay nâng trái cấm
Loài người từ đó biết khổ đau …

Bắt đầu từ một ngày vỡ giọng
Chú dế buồn tiếng hát gửi về đâu ?

Bắt đầu từ mặt – trời – môi – đỏ
Đọng lại thành nỗi nhớ đêm sâu…

Bắt đầu từ mắt em đắm đuối
Trăm năm sau tưởng tiếc nụ hôn đầu …

Bắt đầu tiếng thủy tinh chạm cốc
Nghe chia ly bè bạn cuối con tàu …

Ngõ hạnh tôi, em bắt đầu bước lại
Cây đau thương cũng từ đó – bắt đầu …

Thảo luận cho bài: "Bắt Đầu"