Bắt Đền

Tác giả:

Từng giọt mưa rớt ngoài sân
Đuổi nhau làm ướt gót chân nắng hờn
Tại anh giấu nắng hạ thơm
Nên mưa về đậu lăn tròn má em!

Tại anh, em bắt anh đền
Trả em mầu nắng lụa mềm hôm nay.

Linh Lan
July 5, 02

Thảo luận cho bài: "Bắt Đền"