Bát Phố

Tác giả:

Mần răng rứa, anh đưa đi phố
Buồn chi tề O nhớ hàng sale !
Lễ Tạ Ơn hạ giá quá nhiều
Mau lên hỉ trời chiều gùi đó

Lớn cả ruì ngại chi ai ngó
Phố đông người O nớ đừng lo
Dạo phố xong ghé quán búng bò
Quán Mụ Rớt tha hồ ăn hỉ

Bún đặc biệt ớt cay hết ý
Rau chuối mỏng, bắp xú thái đều
Nì O nớ nhớ rắc thêm tiêu
Ăn cho nhiều tình mình càng nóng

Lo chi tề bấy nhiêu cũng chẳng !
Một hai tô nào nặng thêm cân
Ăn cho đã rùi nhịn cả tuần
O biết mờ mấy lần anh rộng

Anh thương O bỏ tiền nuôi mộng
Lấy nhau rùi chớ động tiền anh
Tiền của O anh cất để dành
Sổ tiết kiệm chúng mình hai đứa

Nì mau lên không thôi đóng cửa
Toan tính chi O nghĩ vẩn vơ
O làm khó anh đến dại khờ
Gò không xong, . . . anh gò O khác

Thảo luận cho bài: "Bát Phố"