Bay Đến Ước Mơ

Tác giả:

Mỗi chúng ta dường như trẻ thơ,
thích hát ca và rong chơi hoài,
lướt gót chân nhẹ như phím đàn,
sáng ánh sao tim ta.
Đến những nơi chân trời rộng, những ước mơ màu xanh
Đến với nhau chân tình thiết tha, hát mãi câu tình bạn.
Hãy mang đến cho đời vui thiết tha, thắp lên mỗi trái tim nồng say.
Giữ nhau mãi lời nói với đời vui, cháy lên với những con tim nồng say.

Thảo luận cho bài: "Bay Đến Ước Mơ"