Bây Giờ Biển Mùa Đông

Tác giả:

Anh đã đưa em về với biển
Bây giờ biển mùa xuân ấm áp
Anh đã đưa em về với cỏ cây
Bây giờ cỏ non xanh thơ ngây

Anh đã đưa em về với rừng
Bây giờ lặng trong con suối hát
Anh đã đưa em về với đồng xanh
Bây giờ đồng xanh thơm hương lúa mới

Lẽ nào anh đi chẳng lời nhắn hẹn
Không anh biển mùa đông lạnh cỏ cây khô cháy
Lẽ nào anh đi để giòng suối cạn
Chơ vơ đồng màu cuống rạ mờ sớm sương buông

Em biết anh đi không thể trở lại
Nhưng trái tim em không thể mãi mùa đông
Cây héo khô kia sẽ lại đâm chồi non
Hương cốm thanh tân sẽ lại thơm mùa mới

Lẽ nào anh đi chẳng lời nhắn hẹn
Không anh biển md lạnh cỏ cây khô cháy
Lẽ nào anh đi để giòng suối cạn
Chơ vơ đồng màu cuống rạ mờ sớm sương buông

Anh đã đưa em về với biển
Anh đã đưa em về với rừng
Anh đã đưa em về với đồng xanh

Thảo luận cho bài: "Bây Giờ Biển Mùa Đông"