Bây Giờ Và Mãi Mãi

Tác giả:

Trình bày:
Lương Tùng Quang & Minh Tuyết

(Chưa chép lời)

 

Thảo luận cho bài: "Bây Giờ Và Mãi Mãi"