Bảy khúc đàn thơ

Tác giả:

Tình yêu trở lại bằng con đường nào
Hun hút chân trời treo một vì sao.

Tình yêu trở lại bằng con đường nào
Góc bể xa xanh mọc lên hòn đảo.

Con đường trở lại sao lắm gian lao
Con đường trở lại thật nhiều giông bão.

Nhưng vì lý gì đôi bàn chân đi
Lại dễ dàng quên ngôi nhà yêu dấu.
Ê-va! Ê-va! Người ở nơi đâu
Khu vườn địa đàng còn nguyên trái táo.

Cho dù cuộc đời còn lắm gian lao
Cho dù trái tim còn nhiều giông bão.

Làm sao…Làm sao…Bạn không trở lại
Chỉ để nhìn nhau như thưở ban đầu.
Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em vẫn đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Bảy khúc đàn thơ"