Bảy Năm

Tác giả:

Một tuần nữa
Đúng bảy năm
Xa rời đất mẹ tan tành quê hương
Một tổ quốc
Một người thương
Buông tay dứt áo bước đường lưu vong
Kiếp tha hương
Phận số gì?
Thuyền nhân?
Tị nạn?
Người di tản buồn? (*)

Bảy năm
Nhánh rẽ một đời
Sông người, núi lạ
Biết mùi hoài hương.

(*) Nam Lộc: “Người Di Tản Buồn ”
Nguyên Phong.

Thảo luận cho bài: "Bảy Năm"