Bảy Nốt Nhạc Đời

Tác giả:

Đồ
Mắng mỏ nhau. Phang một tiếng “Đồ…”
Đồ hư ! Đồ đểu ! Đồ…điên rồ !
Môi cong. Lưỡi nhọn. Răng nhe. Nhỉ !
Rin rít tuôn ra lắm thứ…phô !


Câu rê nhấp nhứ thả mồi chơi
Ảo ảnh phù du nhá cạnh…mời
Cạm bẫy lờ mờ đen trắng vậy
Hố hầm che giấu cũng đòi nơi…

Mi
Mày tau mi tớ ngọt đường phèn
Đường chật thành ra…gắng sức chen
Người dưng kẻ lạ…khoan bàn tới
Thân thiết như ri…lại tỵ ghen !

Pha
Thái sơn gieo nhẹ hẫng như…pha !
Đời có bao nhiêu để đặng là…
Cân phân khinh trọng cho thêm rối
Trăm năm rồi cũng hóa ra ma !

Son
Son sắt thề bồi được mấy khi
Non cao bể rộng có ra gì !
Minh sơn thệ hải tuồng nhoay nhoáy
Cười còn ra lệ. Khóc ra chi ?

La
Rầy rà la lối quả lăng xăng
Ngậm miệng ăn tiền cũng thấy hăng
Ai như từa tựa…vừa ăn cướp
Vừa…miệng lu loa. Đúng chất…thằng

Si
Tối mắt trông gà hóa cuốc ư ?
Hay là si ngốc mặt…bư bư
Cái chân có lý mà nên nỗi
Dại. Ngốc. Ngu. Khờ…đủ lắc lư !

Thảo luận cho bài: "Bảy Nốt Nhạc Đời"